OM Konvertera

Konvertera är ett företag som hjälper andra företag med försäljning genom att effektivisera köpprocessen baserat på djupgående analys av målgrupper och dess beteenden.

Detta görs genom att marknadsföra och sälja produkten via Konverteras egna e-butiker som är optimerade för denna djupgående analys. Vi arbetar idag med olika typer av analytiska system samtidigt för att förstå köpprocessen och på bästa sätt kunna marknadsföra produkterna.

Kostnad för produktägaren
Konvertera får ett lägre inköpspris på varan från produktägaren och förmedlar samma produkt parallellt som produktägarens företag (om denne har en egen e-butik). Konvertera garanterar inte någon försäljning men får heller inget betalt om försäljning uteblir.

Detta kallas “affliliate”-marknadsföring.

Marknadsföring
Marknadsföringens utförande och budget för produkterna bestäms av Konvertera. Eventuell extra marknadsföring utöver Konverteras egna för produkterna betalas av produktägaren efter överenskommelse (boost).

Vad gör Konvertera unikt?
Konvertera samlar inte alla produkter i samma e-butik, utan skapar nischade e-butiker med innehåll speciellt riktat till de intressanta målgrupperna.

Det gör det lättare att marknadsföra och skapar ett bättre fokus på marknadsföringen.
Varje e-handelslösning uppdateras också med artiklar och nyheter som passar med produkterna.

För varje såld produkt skickas underlag ut till produktägaren så att denne kan skicka varan till kund. På så sätt äger både Konvertera och produktägaren kundens uppgifter och är inte beroende av varandra.

Konvertera driver idag:

Nytt och smart – Fiffiga uppfinningar, alternativ energi och överlevnadsutrusning.
Målgrupp: Preppers, Sommarstugeägare, Äventyrare, Off-the-grid

Solpanelkungen – Försäljning av solpaneler, ledprodukter och tillbehör till dessa för alla typer av lokaler och boende.

Målgrupp: Husägare, sommarstugeägare, industrier, butiker

Saker du vill ha – Inget startdatum ännu

Energipåsen – Inget startdatum ännu
Crozzcheck – Inget startdatum ännu

k

UX utveckling

Vi arbetar med heatmaps, förenklade köpvägar och mobilitet.

Märkvaruvård

Vi arbetar med bygga upp varumärken och nischer som blir tydligare och enklare att hitta.

Webbutveckling

Vi utvecklar kopplingar, automatiserade flöden och applikationer för en bättre användarupplevelse.

Affärslogik

Vi arbetar med att strömlinjeforma processer och flaskhalsar som påverkar köpbeteendet negativt.

Webbdesign

Som en naturlig del utvecklar vi och förändrar design för att passa produkterna optimalt.

Bilder och material

Vi arbetar med bildretuschering, grafik och textmaterial för bästa möjliga innehåll.

Konvertera garanterar inte någon försäljning men får heller inget betalt om försäljning uteblir.

För varje såld produkt skickas underlag ut till produktägaren så att denne kan skicka varan till kund. På så sätt äger både Konvertera och produktägaren kundens uppgifter och är inte beroende av varandra.

Konvertera samlar inte alla produkter i samma e-butik, utan skapar nischade e-butiker med innehåll speciellt riktat till de intressanta målgrupperna.

Kom i kontakt med oss
Vi vill veta mera om dig!

Vill du veta mera om hur vi kan marknadsföra dina produkter? Kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedanför. Glöm inte att svara på frågan innan ni skickar.

Skicka ett meddelande till oss!

10 + 2 =